De Rietschooten 

 

Woonleefgemeenschap de Rietschooten bestaat sinds 1989 en is tot stand gekomen op initiatief van een groep senioren en Stichting Woontij. De Rietschooten is een complex met 32 zelfstandige woningen waarin de bewoners volledig zelfstandig en onafhankelijk zijn.


De woonleefgemeenschap heeft als uitgangspunt respect voor de persoonlijke vrijheid van de bewoners.

De doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaars welzijn.

Naast ieders eigen woning beschikt de Rietschooten over een aantal gemeenschappelijke ruimten.

Een ontmoetingsruimte, een werk en hobbyruimte, een biljartzaal annex bibliotheek en twee binnentuinen.


De Rietschooten heeft een door de bewoners gekozen bestuur en beheren samen de collectieve ruimten welke gebruikt worden voor de diverse activiteiten.

Iedere bewoner heeft dezelfde rechten en kan mee beslissen over allerlei zaken in de woonleefgemeenschap.

 

De Rietschooten is zeker geen verzorgings- of verpleeghuis. In een woonleefgemeenschap kijk je naar elkaar om en kan je tot op zekere hoogte hulp verwachten doch structurele hulp zal het nooit worden. Wat men wel voor elkaar doet is elkaar daar helpen waar nodig is zoals een goede buur betaamt.

 

De ontmoetingsruimte

 

Verschillende activiteiten vinden plaats in de ontmoetingsruimte zoals o.a. klaverjassen, sjoelen, Line Dance en Bingo. Ook organiseren de bewoners een Paasbrunch en Kerstdiner.

Wel blijft deelname vrijwillig, maar nergens aan deelnemen daar is de Rietschooten niet voor in het leven geroepen.

 

De biljartzaal

 

Iedere maandag is er een biljartavond waaraan bewoners mee kunnen doen in competitieverband.

Binnentuinen

 

Onze prachtige binnentuinen worden op vrijwillige basis onderhouden door verschillende bewoners.

 

 

Rietschooten
Rietschooten
Den helder
Rietschooten