De Rietschooten 

 

Woonleefgemeenschap de Rietschooten bestaat sinds 1989 en is tot stand gekomen op initiatief van een groep 55 plussers en Stichting Woontij. De Rietschooten is een complex met 32 zelfstandige woningen waarin de bewoners volledig zelfstandig en onafhankelijk zijn. 


In de Rietschooten zijn er bewoners in de leeftijd van 55 tot en met 90 jaar of ouder. Men kan bewoner worden als men de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt maar niet ouder is dan 75 jaar.


De voordelen van het wonen in een woonleefgemeenschap zijn legio, je bent langer in staat om zelfstandig de regie over je leven te voeren, gezelligheid en aanspraak, praktische steun alsmede emotionele steun en natuurlijk de gezamenlijke activiteiten.


De woonleefgemeenschap heeft als uitgangspunt respect voor de persoonlijke vrijheid van de bewoners.
De doelstellingen zijn onder andere het bevorderen van het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van elkaars welzijn.


Naast ieders eigen woning beschikt de Rietschooten over een aantal gemeenschappelijke ruimten.
Een ontmoetingsruimte, een werk en hobbyruimte, een biljartzaal annex bibliotheek en twee prachtige binnentuinen.  De activiteiten worden druk bezocht en binnen de Rietschooten heerst er een groot saamhorigheidsgevoel.


De Rietschooten heeft een door de bewoners gekozen bestuur en beheren samen de collectieve ruimten welke gebruikt worden voor de diverse activiteiten. Iedere bewoner heeft dezelfde rechten en kan mee beslissen over allerlei zaken in de woonleefgemeenschap.

 

 

De ontmoetingsruimte

 

Verschillende activiteiten vinden plaats in de ontmoetingsruimte zoals o.a. klaverjassen, sjoelen, Line Dance en Bingo. Ook organiseren we een Paasbrunch en Kerstdiner.

 

 

De biljartzaal

 

Iedere maandag is er een biljartavond waaraan bewoners mee kunnen doen in competitieverband.

Binnentuinen

 

Onze prachtige binnentuinen worden op vrijwillige basis onderhouden door de bewoners.

 

 

Rietschooten
Rietschooten
Den helder
Rietschooten